23 ноември 2020 г. – Информационен ден за Европейски научноизследователски съвет

Mинистерството на образованието и науката и Европейски научноизследователски съвет (European Research Council, ERC) организират съвместно тематичен информационен ден. Целта на събитието е да насърчи изследователите да кандидатстват за грантове на ERC, като им предостави точна информация, но също така ги запознае с опита на други учени, които вече са преминали през процеса. От хората, които организират оценките, до успешните български учени, получили ERC грантове участниците ще имат шанса да опознаят по-отблизо ERC по време на няколко по-кратки сесии с възможности да задават въпроси.

Мисията на ERC е да насърчава чрез финансиране по тематични конкурси най-висококачествените научни изследвания в Европа и да подкрепя научни изследвания на границата на научното познание във всички области, въз основа на научни постижения.

ERC допълва други европейски дейности и инициативи предоставящи целево финансиране и е водещ компонент на „Хоризонт 2020“, Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания до 2020 г.

Безвъзмездните средства се отпускат от ERC чрез открити конкурси за проектни предложения, ръководени от млади и утвърдени изследователи, независимо от това от коя държава са, които работят или планират да работят в Европа. Единственият критерий за избор са научните постижения. Целта е да се подкрепят най-добрите идеи и да се даде видимост на работата на най-добрите мозъци в Европа, като същевременно се привличат таланти от чужбина.

Рамка на събитието

  • Дата: 23 ноември 2020 г. (10:00 – 15:30 ч.)
  • Организатор: Министерство на образованието и науката на България и ERC
  • Виртуално събитие
  • Работни езици на уебинара: английски и български

Програмата на събитието можете да разгледате като проследите тази препратка.