Министрите на научните изследвания на ЕС обсъждат научните изследвания и иновациите в областта на авангардните материали

На заседанието на Съвета по конкурентоспособност (научни изследвания) в четвъртък, 23 май 2024 г., министрите, отговарящи за научните изследвания, се.

До 1 юли може да се кандидатства по компонента MAPS от Българо-швейцарската програма

На 02 април 2024 г. стартира конкурсът за проектни предложения по компонента MAPS на Швейцарско-българската програма за научни изследвания. Официалната.

Българският правописен речник вече е достъпен онлайн

Официалният правописен речник на българския език на БАН вече е дигитализиран и достъпен онлайн напълно свободно. Разработването му е част.

Възможност за финансиране по проект NCP_Widera.net на българско участие в учебна визита в периода 26-28 юни 2024 г. в Барселона

В рамките на проект NCP_Widera.net, в който МОН участва, предстои провеждане на учебна визита (Study visit), предназначена за мениджъри и.