Десет ключови политически послания за разработването на Стратегия за Биоикономика и План за действие

Десет ключови политически послания за разработването на Стратегия за Биоикономика и План за действие

Европейската комисия публикува документ, който обобщава десеттте ключови политически послания на експертна група към Европейската комисия за прилагането на Механизма за подкрепа на политиката в областта на биоикономиката. Този документ е насочен към страните, които все още нямат разработена и приета стратегия за биоикономика, включително…