Нова Общност на знанието и иновациите на EIT в областта на културните и творческите сектори и индустрии

Нова Общност на знанието и иновациите на EIT в областта на културните и творческите сектори и индустрии

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) ще обяви покана за представяне на проектни предложения през м. октомври  2021 г., с която цели да създаде нова Общност на знанието и иновациите на EIT (ОЗИ/EIT KIC) в областта на културните и творческите сектори и индустрии (CCSI).…

Научноизследователска инфраструктура EBRAINS (Human Brain Project)

Научноизследователска инфраструктура EBRAINS (Human Brain Project)

EBRAINS, научноизследователската инфраструктура, разработена по Проекта за човешкия мозък (the Human Brain Project), е включена в Пътната карта на ESFRI 2021. Това бележи важен етап за EBRAINS и е признание за устойчивата научна стойност и високото качество на тази научноизследователска инфраструктура. Изследователската инфраструктура EBRAINS ще…

Европейска помощ за обществени поръчки за иновации

Европейска помощ за обществени поръчки за иновации

Европейска помощ за обществени поръчки за иновации (EAFIP) обяви втората покана за подаване на проектни предложения. Помощта се предлага на всички публични купувачи от която и да е област на дейност в публичния сектор (здравеопазване, транспорт, ВиК, строителство, сигурност, образование, околна среда, енергетика, публична администрация и…

Фондация Карол Знание  организира “Предприемачи в науката” 2021

Фондация Карол Знание организира “Предприемачи в науката” 2021

Започна кандидатстването в четвъртото издание на програмата “Предприемачи в науката” на фондация Карол Знание, тази година с фокус Impact Investing. За участие са поканени студенти, докторанти и млади учени, които разработват научни проекти със социално и екологично въздействие. Impact Investing e бързо развиваща се индустрия, задвижвана…