Национална среща за изграждане на изследователска мрежа в областта на разработването и изследването на нови лекарствени молекули

В изпълнение на проект „DRUG-MOLECULE“ по Национална научна програма „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“ Химикотехнологичен и металургичен университет кани представители на всички.

Достъп до научни публикации на уебсайта на ScienceDirect

До 6 юли научните и академичните организации в България ще могат да се възползват от достъп до научни публикации, в.

Информационен ден по новата програма Хоризонт Европа – клъстер 5 „Климат, Енергия и мобилност“

На 5 и 6 юли Европейската комисия организира специална информационна сесия по новата програма Хоризонт Европа, клъстер 5 „Климат, Енергия.

Във Варна се проведе втората национална конференция по инсулт с международно участие

На 05-06 юни 2021 г. Медицински университет-Варна и УМБАЛ „Света Марина“- Варна бяха домакини на Втора национална конференция по инсулт.

Покана за номиниране на представители от научната общност за членове в изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“

Министерството на образованието и науката отправя покана до ръководствата на висшите училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, националните центрове.

Покана за номинации за „Пробив на годината“ на Falling Walls Labs

Организаторите на конференцията ‘Falling Walls 2021’ отправят покана към водещи учени, академични институции, университети, изследователски организации, компании, частни и публични.

Национална научна програма „Интелигентно растениевъдство“

Тематиката и целите на националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“ съгласно Националната стратегия за развитие на научните изследвания до 2030 г..

Две години след началото на Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Срокът на програмата е три години 2018-2020 г. Общият й бюджет е в размер на 15 000 000 лв. разпределен за трите.

Резултати от втората година на Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

През втория отчетен период работата по изпълнението на научната програма е белязана от извънредните обстоятелства и съпътстващите ги ограничителни мерки,.