„Copernicus Masters“ и „Galileo Masters“ - европейски състезания за разработване на иновативни приложения използващи данни от космоса

„Copernicus Masters“ и „Galileo Masters“ – европейски състезания за разработване на иновативни приложения използващи данни от космоса

С подкрепата на Министерството на икономиката на Република България, Офисът за трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“ участва като партньор за България в провеждането на двете водещи състезания за иновации „Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 2021. „Copernicus Masters“ и „Galileo Masters“ са европейски състезания за разработване…

Доклад на Експертна група в областта на биоикономиката

Доклад на Експертна група в областта на биоикономиката

Европейската Комисия и нейният Механизъм за подкрепа на политиката в областта на биоикономиката (PSF on Bioeconomy) организират Финално събитие за разпространение на резултатите от работата и Доклада на Експертната група по Упражнението за Взаимно Обучение (Mutual Learning Exercise), което ще се проведе онлайн на 6…