Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за  участие в два нови конкурса

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в два нови конкурса

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г.“ и “Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 г.“. „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2021 ГОД.“ Финансирането…