Проектът SCHOLARNET започва втори етап на изпълнение

Проектът SCHOLARNET започва втори етап на изпълнение

На 27 април се проведе онлайн среща с представители на партньорите и заинтересованите страни на международния проект за изграждане на изследователски капацитет SCHOLARNET. На официалното събитие бяха  представени резултати от досегашната шест месечна дейност  на проекта, както и основните приоритети за втория етап от изпълнението…