Министерството на образованието и науката награди победителите в Националния конкурс „Млади таланти“ 2021 г.

Министерството на образованието и науката награди победителите в Националния конкурс „Млади таланти“ 2021 г.

„Радвам се, че успяхме да изградим такава устойчивост на Националния конкурс „Млади таланти“. Заедно вече толкова години творим култура по отношение на създаването на наука и иновации. Благодаря на всички участници за ентусиазма. Във всеки от проектите се открива желанието Ви да решавате наболели проблеми…

CESAER и LERU - Пакт за научни изследвания и иновации в Европа

CESAER и LERU – Пакт за научни изследвания и иновации в Европа

CESAER и LERU публикуваха съвместно писмо, в което изразиха дълбоката си загриженост относно подхода за постигане на Европейско научноизследователско пространство (ЕНП). Те приканват Европейската комисия и държавите-членки да представят предложения за: Подобрен Пакт за изследвания и иновации в Европа; Укрепване на неговото правно обвързващо измерение;…