Европейският съюз прие Бонска декларация за свободата на научните изследвания

Европейският съюз прие Бонска декларация за свободата на научните изследвания

Всички 27 държави членки на ЕС и Европейската комися, представлявана от комисаря за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж – Мария Габриел, подписаха Бонската декларация за свобода на научните изследвания. Това осигурява предпоставка за по-нататъшни стъпки за защита на основните ценности на Европейското научноизследователско…

Проведе се първият в България научен симпозиум на тема „Епигенетика и сигнализация в стволовите клетки“

Проведе се първият в България научен симпозиум на тема „Епигенетика и сигнализация в стволовите клетки“

На 16 и 17 април 2021г. се проведе първият в България научен симпозиум на тема „Епигенетика и сигнализация в стволовите клетки”. Форумът е първата международна научна проява на проекта TranStem, финансиран от Европейската комисия по РП „Хоризонт 2020“. Проектът цели да насърчи и поддържа научните…