Срокът за регистрацията за специализирания курс HERCULES организиран от CERIC-ERIC е удължен до 3 май 2021 г.

Срокът за регистрацията за специализирания курс HERCULES организиран от CERIC-ERIC е удължен до 3 май 2021 г.

Срокът за регистрацията за специализирания курс HERCULES, организиран от CERIC-ERIC, е удължен до 3 май 2021 г. 8-дневното онлайн обучение е отворено за изследователи от цял ​​свят, които искат да разширят знанията си за мащабни изследователски инфраструктури чрез теоретични и практически сесии. Всички избрани участници ще…