Информационна сесия на тема „Успешно проектно предложение по РП „Хоризонт Европа“

Информационна сесия на тема „Успешно проектно предложение по РП „Хоризонт Европа“

На 21 април 2021 г. Европейската комисия ще организира открита информационна сесия на тема „Успешно проектно предложение по РП „ Хоризонт Европа“: Научно-техническите постижения са от ключово значение, но не забравяйте и другите аспекти“. Този уебинар е продължение на сесията на тема „Как да подготвим…