Европейският съвет за иновации започва своята дейност на 18 март 2021 г.

Европейският съвет за иновации (European Innovation Council, EIC) започва своята дейност на 18 март 2021 г. EIC е една от.

Европейският съвет за научни изследвания обяви първите конкурсни сесии в рамките на „Хоризонт Европа“

Европейската комисия представи Работната програма за 2021 г. на Европейския съвет за научни изследвания (ERC). Това е първата работна програма.

Успешни проекти по програмата за разпространение на върхови постижения и разширяване на участието (SEWP) по Хоризонт 2020

Проектът NCP_WIDE.NET представя 15 успешни проекта по програма Widening на „Хоризонт 2020“, изпълнени в рамките на Teaming for Excellence (Фаза.

ERC публикува информация за кандидатите по конкурсите за безвъзмездна финансова подкрепа – Starting и Consolidator Grant Calls

Безвъзмездните средства предоставяни чрез конкусрсните сесии Starting и Consolidator Grant Calls на Европейския научноизследователски съвет (ERC) са част от основните.