Проф. дн Стефан Панайотов (ННП "ВИХРЕН")

Проф. дн Стефан Панайотов (ННП “ВИХРЕН”)

Проф. дн Стефан Панайотов е роден в гр. Мадан на 16 февруари 1963 г. Завършил е средното си образование в гр. Варна. През 1983 г. се записва да учи в СУ „Св. Кл. Охридски”, Биологически факултет, специалност „Биотехнология”, а през 1989 г. завършва магистратура по…