Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Национална научна програма ВИХРЕН-2021

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Национална научна програма ВИХРЕН-2021

Националната научна програма “Вихрен” определя целите и принципите на финансиране, предназначено да подкрепи учени с високи постижения: – Схемата за финансиране на водещи изследователи има за цел да подпомогне учени в етапа на тяхната кариера, при който те са установени лидери в научните изследвания със…

Eвропейците твърдо подкрепят науката и технологиите

Eвропейците твърдо подкрепят науката и технологиите

Публикуваното днес ново проучване на Евробарометър „Познания и нагласи на европейските граждани към науката и технологиите“ показва, че 9 от всеки 10 граждани на ЕС (86 %) смятат, че като цяло влиянието на науката и технологиите е положително. Гражданите очакват редица технологии, които понастоящем са в…

Колко пари заделят държавите за НИРД?

Колко пари заделят държавите за НИРД?

През 2020 г. общите средства на държавния бюджет за научноизследователска и развойна дейност (GBARD) в целия ЕС възлизат на 100 786 милиона евро, което се равнява на 0,8% от БВП. Тази информация идва от публикуваните на 15 септември от Евростат данни за средствата от държавния…

Уебинар за новите функции в портала на Европейската комисия - Funding and Tenders

Уебинар за новите функции в портала на Европейската комисия – Funding and Tenders

На 28 септември Европейската комисия организира уебинар, на който да изясни новите функции в портала Funding & Tenders. Ще бъдат презентирани новите функионалности в страницата за търсене на партньори, персоналния профил. Ще има демонстрация как организациите могат да използват профила си и др. Уебинарът ще…

България записа най-доброто си представяне в EUCYS от първото си участие в конкурса през 1997 г. насам.

България записа най-доброто си представяне в EUCYS от първото си участие в конкурса през 1997 г. насам.

В хибридното провеждане на конкурса за 2020/21 г. всички български участници спечелиха награди. Виктор Колев, с проект Neural Abstract Reasoner спечели първа награда и 7000 евро. Повече за проекта му може да научите като прослезите тази препратка. Виктор е студент в Станфорд, а негов научен…

COST Info Day - online session

COST Info Day – online session

На тази онлайн сесия може да научите за ролята на COST в насърчаването и разпространението на научните постижения, ролята и въздействието на програмата и как да изпратите или да се свържете с COST Actions. Целта на уебинара е да предостави информация на изследователите и иноваторите…

Онлайн конференция Youth Danube Salon - 15 октомври 2021 г.

Онлайн конференция Youth Danube Salon – 15 октомври 2021 г.

В рамките на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR), Държавното министерство на Баден-Вюртемберг (БВ), държавното представителство на БВ в Берлин и консултанта по културни въпроси за Югоизточна Европа организират съвместно онлайн конференция Youth Danube Salon, която ще се проведе на 15 октомври 2021 г.…

Работен семинар от менторската инициатива на Европейския научноизследователски съвет

Работен семинар от менторската инициатива на Европейския научноизследователски съвет

Институтът за хуманитарни науки (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM), Виена е независим институт за напреднали изследвания в областта на хуманитарните и социалните науки. Заедно с Полската академия на науките (Polska Akademia Nauk, PAN) и подкрепа от полското министерство на науката и висшето образование…

Лятна школа за магистри, докторанти и специализанти по въведение в динамично-стохастичните модели (DSGE) на общо равновесие – част от  проекта SCHOLARNET

Лятна школа за магистри, докторанти и специализанти по въведение в динамично-стохастичните модели (DSGE) на общо равновесие – част от проекта SCHOLARNET

В навечерието на своя 120-годишен юбилей катедра „Икономика“ към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, в сътрудничество с Университета Рединг, Великобритания, и с финансовата подкрепа по проекта за изграждане на научен капацитет SCHOLARNET реализира лятна школа за магистри, докторанти и специализанти по въведение в динамично-стохастичните модели…

Стартиране на програма за лидерство за жени на EIC: Acknowledging the winds of change

Стартиране на програма за лидерство за жени на EIC: Acknowledging the winds of change

Европейският съвет за иновации (EIC) стартира въздействаща програма за лидерство на жените (WLP). Освен преглед на програмата и нейните услуги, това стартиращо събитие ще включва и вдъхновяващи речи и препоръки. Гости на събитието ще бъдат и представители на Европейската комисия в лицето на Мария Габриел…