Препоръки на Работната група за научни инфраструктури за изследователски софтуер

Препоръки на Работната група за научни инфраструктури за изследователски софтуер

Работната група за научни инфраструктури за изследователски софтуер, като част от Групата по архитектура на Изпълнителния съвет на Европейския облак за отворена наука (European Open Science Cloud, EOSC), представя набор от препоръки, които да позволят на EOSC да определя и признава софтуера за научни изследвания…

Препоръка на Германската национална академия на науките Leopoldina за мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19

Препоръка на Германската национална академия на науките Leopoldina за мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19

В свое работно комюнике Германската национална академия на науките Леополдина, препоръчва ограничаване на събиранията по време на коледните и новогодишните празници за Германия. Комюникето е разработено от интердисциплинарна група учени и е получило голямо обществено и медийно внимание в Германия. Въпреки перспективата за ваксинации, които…