Възможност за включване в европейска карта на технологичните центрове

Възможност за включване в европейска карта на технологичните центрове

Европейската комисия (DG GROW) е процес на картографиране на технологичните центрове, които работят в областта на съвременните индустриални технологии (Advanced Technologies for Industry – ATI) в Европа. Повече информация за тази инициатива можете да намерите на следния уеб адрес: https://ati.ec.europa.eu/technology-centre/mapping. Картографирането е част от политиката…

Министерство на образованието и науката финансира през 2020 г. 12 проекта по Национална програма „Европейски научни мрежи“

Министерство на образованието и науката финансира през 2020 г. 12 проекта по Национална програма „Европейски научни мрежи“

Националната програма „Европейски научни мрежи“ осигурява финансови средства в размер на до 2 497 000 лв. за 2020 г. за изпълнението на високо оценени от независими експерти към Европейската комисия, но нефинансирани по РП “Хоризонт 2020” проектни предложения на български висши училища и научни организации.…

„Фулбрайт“ стипендии по програмата за трансатлантически изследвания „Шуман“

„Фулбрайт“ стипендии по програмата за трансатлантически изследвания „Шуман“

Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ ще отпусне стипендии на граждани на ЕС за обучение, лекции или провеждане на изследвания в САЩ по теми свързани с развитието на ЕС, политиките на ЕС или трансатлантическата програма между САЩ и ЕС. Стипендиите са за период между три…

Покана за кандидатстване за ваучери за достъп до научноизследователската инфраструктура EBRAINS

Покана за кандидатстване за ваучери за достъп до научноизследователската инфраструктура EBRAINS

Проектът “Човешки мозък“ (Human Brain Project, HBP) предоставя своя опит и възможности на учени и научноизследователски колективи от целия свят чрез покана за кандидатстване за ваучер за достъп до научноизследователската инфраструктура EBRAINS. EBRAINS предлага най-подробния атлас и база данни за човешкия мозък, съчетани с мощни…