Европейски форум за наука & образование за устойчивост

Европейски форум за наука & образование за устойчивост

Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. определя амбициозни цели за нашето европейско бъдеще. Многобройни инициативи на държавите-членки и Европейската комисия, включително Европейската зелена сделка, ни позволяват да превърнем тези цели във възможности за развитието на Европа. За да можем да се възползваме…

Национален форум за съвременни космически изследвания

Национален форум за съвременни космически изследвания

Националният форум за съвременни космически изследвания се организира за първи път от клон “Космос” към Съюза на физиците в България с финансовото съдействие на Физическия факултет към Софийския университет “Св. Кл. Охридски”, по проектно предложение. Събитието ще се проведе на 21-и и 22-и октомври 2020…