Уебинар на тема „Водородна мобилност – настояще и бъдеще“

На 27.05.2020 г. Русенският университет организира уебинар „Водородна мобилност – настояще и бъдеще“, в партньорство с Министерството на образованието и.

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства свързани с пандемията от COVID-19– 2020 г.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване.