Подпомагане на трансформативното въздействие на изследователската инфраструктура върху европейските научни изследвания

Подпомагане на трансформативното въздействие на изследователската инфраструктура върху европейските научни изследвания

Eкспертната група на високо равнище за оценка на напредъка на Европейския стратегически форум за научни инфраструктури (ЕСФНИ) и други научноизследователски инфраструктури от световна класа в  прилагането на политиките и стратегията за дългосрочната устойчивост представи своя доклад. Експертната група на високо ниво (HLEG) е създадена от…