Награди за наука „Питагор“ 2020г.

Награди за наука „Питагор“ 2020г.

Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос   Чл.кор. проф. дхн Константин Хаджииванов   Проф. Хаджииванов е доктор на химическите науки и член кореспондент на БАН с индекс на Хирш-50. Общото му научно творчество включва над 200 публикации цитирани над 8000 пъти като един от най-цитираните…