Национален конкурс „Млади таланти“ 2019

Национален конкурс „Млади таланти“ 2019

Звездин Борисов Бесарабов – проект „Разпределено създаване на алгоритми за машинно самообучение за блокчейн анализ“ Звездин Бесарабов завършва Национална природо-математическа гимназия “Акад. Л. Чакалов” и е приет в University College London. Темата на неговия проект е „Автоматизирано създаване на изкуствен интелект без човешка намеса“. С…

Национален конкурс „Млади таланти“ 2018

Национален конкурс „Млади таланти“ 2018

Атанас Стефанов и Александър Шопов- проект „Цветни зависимости в млади звездни обекти“ През 2018г. Атанас и Александър са ученици в 11 клас в Пловдивската математическа гимназия „Академик Кирил Попов“. За проекта си се консултират с Института по астрономия с НАО към Българската академия на науките. …

Национален конкурс „Млади таланти“ 2017

Национален конкурс „Млади таланти“ 2017

  Чавдар Лалов- проект „Структура на несамопресичащите се маршрути и свързващата константа“.   През 2017г. Чавдар е ученик в 10-ти клас в Математическа гимназия „Гео Милев“ – гр. Плевен. Румен Руменов Данговски е научен консултант на проекта. „Проектът разглежда т.нар. несамопресичащи се маршрути (НПМ). Те…

Национален конкурс „Млади таланти“ 2016

Национален конкурс „Млади таланти“ 2016

Пресиана Ивайлова Маринова проектът: „Наличие на нулеви суми в подмножества на крайни векторни пространства“ През 2016г. Пресиана е ученичка в 11 клас в Русенската математическа гимназия „Баба Тонка“. Тя е един от четиримата представили ни на Европейското състезание за млади учени в Брюксел през 2016…

Национален конкурс „Млади таланти“ 2015

Национален конкурс „Млади таланти“ 2015

Паолина Гаджулова проект „Триизмерен матчинг. Ново решение посредством генетични алгоритми“ Genetic algorithms are a powerful metaheuristic that mimics the process of natural selection. Using methods imitating natural selection of a starting set of potential solutions, genetic algorithms aim to provide a solution close to the…

Допълнителни 150 милиона евро за Европейския съвет за иновации за финансиране на водещи до пробив идеи за справяне с коронавируса

Допълнителни 150 милиона евро за Европейския съвет за иновации за финансиране на водещи до пробив идеи за справяне с коронавируса

Пилотният “Ускорител“ на Европейския съвет за иновации (ЕСИ) ще разполага с допълнителни 150 милиона евро за подкрепа на решаващи иновации за справяне с кризата с коронавируса. Допълнителният бюджет, одобрен от Европейската комисия на 30 април т.г., ще бъде насочен за финансиране на най-добрите стартиращи фирми…