Една година след началото на Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Една година след началото на Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Срокът на програмата е три години 2018-2020 г. Общият й бюджет е в размер на 15 000 000 лв. разпределен за трите години както следва: 2018 г. – 5 000 000 лв.; 2019 г. – 5 000 000 лв. –  индикативна стойност; 2020 г. –…

Една година след началото на Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Една година след началото на Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Срокът на действие на програмата е м. декември 2021 г. Общият й бюджет е с индикативен размер 6 000 000 лв. Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ е одобрена с Решение на МС № 577/17.08.2018 г. и е финансирана…

Нов приоритет свързан с COVID-19 включен в проекта NOVIRUSES2BRAIN

Нов приоритет свързан с COVID-19 включен в проекта NOVIRUSES2BRAIN

Екипът на проект NOVIRUSES2BRAIN включва COVID-19 в техния спектър от анализи, които целят да разработят универсално решение за борба с вирусите. NOVIRUSES2BRAIN е проект по програма на Европейския съвет по иновации, който разработва уникално лекарство за изкореняване на множество вирусни видове едновременно от централната нервна…

Полезни връзки и Насоки за отворен достъп за изследователски проекти свързани с COVID-19

Полезни връзки и Насоки за отворен достъп за изследователски проекти свързани с COVID-19

        Портал за данни за COVID-19 Порталът за данни за COVID-19 е създаден, за да улесни обмена и анализа на данни и да ускори изследванията, насочени в борбата с коронавируса. Този портал ще даде възможност на изследователите да публикуват, анализират и имат…

“Making Science Happen” - документ на Европейския стратегически форум за научноизследователска инфраструктура

“Making Science Happen” – документ на Европейския стратегически форум за научноизследователска инфраструктура

Европейският стратегически форум за научноизследователска инфраструктура (ESFRI, ЕСФНИ) публикува документ, озаглавен “Making Science Happen”. Този документ обобщава усилията от последните петнадесет месеца, по време на които ESFRI работи върху своята визия за интегрирана екосистема за научноизследователска инфраструктура, която е напълно способна да посрещне новите предизвикателства…

Център за компетентност КВАЗАР представи своя разработка в първият Пан-европейският хакатон #EUvsVirus

Център за компетентност КВАЗАР представи своя разработка в първият Пан-европейският хакатон #EUvsVirus

В периода 24 – 26 Април 2020 г. Център за компетентност КВАЗАР взе участие в организирания от Европейската комисия Пан-европейски хакатон #EuvsVirus. Екипът на Центъра участва като „Отбор QUASAR” и представи част от своите идеите в подкрепа на борбата срещу разпространението на пандемията COVID-19. Координатор…