Copernicus Hackathon - Sofia 2020

Copernicus Hackathon – Sofia 2020

На 24 април   стартира Copernicus Hackathon – Sofia 2020,  който е част от европейската програма „Коперник“.  Събитието се провежда за втори път, след успешното издание през 2019 г., като тази година вследствие на кризата с COVID-19, то се организира онлайн. България е първата страна от ЕС,…

Съвместният изследователски център на Европейската комисия – наука и споделено познание по време на криза

Съвместният изследователски център на Европейската комисия – наука и споделено познание по време на криза

От подготовката на насоки и контролни материали за тестване до подробен анализ на епидемиологичните и икономическите въздействия, Съвместният изследователски център на Европейската комисия (Joint Research Centre, JRC) оценява и предвижда развитието на кризата, така че тя да може да бъде ефективно управлявана. Сигурността остава основен…

Представяне на изследванията на млади учени - Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Представяне на изследванията на млади учени – Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Научните колективи на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ представиха участието на млади учени в международни научни форуми и резултатите от изследванията на научните колективи в международни научни издания. Екипът от СУ е…

ЕК публикува „Насоки за открит достъп до публикации, данни и други изследователски резултати“ за проектите по COVID-19

ЕК публикува „Насоки за открит достъп до публикации, данни и други изследователски резултати“ за проектите по COVID-19

На 24 април т.г. Европейската комисия публикува на сайта си „Насоки за открит достъп до публикации, данни и други изследователски резултати“, предназначени за проектите по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, които са насочени в търсенето на решения в борбата…

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ споделя информация по темата "covid-19"

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ споделя информация по темата “covid-19”

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ създаде специална страница на своя уебсайт с информация по темата “covid-19”. Структурираната като библиотека специална страница на уебсайта събира и предоставя тематична информация не само по отношение на медицинския аспект на проблема, но и за информацията, дезинформацията и фалшиви новини…

Център за иновационни и образователни технологии към Русенски университет "Ангел Кънчев"

Център за иновационни и образователни технологии към Русенски университет “Ангел Кънчев”

Центърът за иновационни образователни технологии към Русенски университет “Ангел Кънчев” споделя с всички преподаватели и учители своята виртуална библиотека с видео-лекции на тема “Иновационни образователни технологии”. Центърът се създава в отговор на инициативите на Европейската комисия за: „Електронно обучение” и „Отваряне на образованието за всички чрез…