Заместник-министър Карина Ангелиева беше лектор в уебинар на тема „COVID-19 -  Ще оцелее ли научноизследователската екосистема“

Заместник-министър Карина Ангелиева беше лектор в уебинар на тема „COVID-19 –  Ще оцелее ли научноизследователската екосистема“

Един от най-авторитетните медийни форуми Science|Business организира на 22 април уебинар на тема „COVID –  Ще оцелее ли научноизследователската екосистема“. Заместник-министър Карина Ангелиева беше поканена да участва като един от четиримата панелисти в тематичното събитие. Другите трима участника бяха Робърт-Ян Смитс (председател на Изпълнителния съвет…

Германски научноизследователски екипи и водещи учени от различни области споделят опит по темата SARS-CoV-2/COVID-19

Германски научноизследователски екипи и водещи учени от различни области споделят опит по темата SARS-CoV-2/COVID-19

От началото на пандемията SARS-CoV-2/COVID-19, Германската национална академия на науките “Леополдина” предоставя научни съвети на германското федерално правителство, на другите вземащи решения органи и на широката общественост в Германия. Научноизследователски екипи и водещи учени от различни области представиха 3 ad-hoc публикации за своите изследвания по…

Нова версия на Джобното ръководство по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на „Хоризонт 2020“

Нова версия на Джобното ръководство по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на „Хоризонт 2020“

На уебсайта на Службата за публикации на ЕС е публикувана нова версия на Джобното ръководство по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, предназначено за ползване от страна на изследователи, университети, изследователски институти и компании. Ръководството може…

SHARE Corona - информация за възстановяване набирането на данни

SHARE Corona – информация за възстановяване набирането на данни

Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE) допринася и за натрупване на ново знание за социалните, здравни и икономически ефекти от пандемията с COVID-19. Изследването подновява набирането на данни от 8-ма вълна, но не лице-в-лице заради мерките за физическа изолация в Европа, а…

Национална научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции“

Национална научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции“

Правителството одобри Национална научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции“.  Срокът на програмата е до 31.12.2022 г. и е на обща стойност 4 500 000 лева. Тя е разработена като продължение на изпълняваната в периода 2018-2020…

Няма риск от радиоактивно облъчване за хората в България вследствие на горските пожари в района на Чернобил

Няма риск от радиоактивно облъчване за хората в България вследствие на горските пожари в района на Чернобил

Експертите от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките на базата на съществуващата мониторингова система на института потвърждават, че няма повишаване на радиоактивния фон в страната в последните седмици, няма риск за населението на България и не се налага предприемане…

Научна метрика, въздействие на публикациите и цитирането

Научна метрика, въздействие на публикациите и цитирането

Elsevier (Елзевир) е издателство, специализирано в публикуването на научна литература, като обемът на неговата продукция се оценява на 1/4 от всички статии, издавани в академичните периодични издания. Поддържа своя собствена база данни (Scopus), чрез която са достъпни около 10 милиона публикации. Елзевир е част от RELX Group,…