„New approach to research ethics“ (Routledge 2017) is now available for free.

A New Approach To Research Ethics Routledge 2017.pdf

Национален конкурс за есе за ученици, студенти и докторанти на тема „Климатът се променя! А аз?“

Информационният център по растителна биотехнология на Агробиоинститут (София) организира в рамките на проект СТАРБИОС2 (програма „ХОРИЗОНТ 2020“ на ЕС) национален.