Големи данни за интелигентно общество GATE - Big Data for Smart Society

Големи данни за интелигентно общество GATE – Big Data for Smart Society

GATE изгражда Център за върхови научни постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект в един от първите изследователски институти на Софийския университет, създаден с постановление на Министерски съвет в началото на 2019 г. Проектът е съвместна инициатива на Софийски университет „Св. Климент Охридски“-…