1165 млади учени са подкрепени по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Близо пет пъти повече млади учени от предвиденото са подкрепени при изпълнението на националната програма „Млади учени и постдокторанти“, става ясно от отчета на програмата за три години. 1165 са подкрепените млади учени при предвидени 250.

С финансиране от 15 млн. лева държавата подкрепи развитието на талантливи млади хора за научноизследователска работа във висши училища и научни организации.

С 9 пъти повече са публикациите в индексирани и реферирани издания с участие на млад учен или постдокторант – 3625 при 400 очаквани.

Финансирани са 1023 гранта за постдокторанти при предвидени 150 бр., като 45 от тях работят за обекти от Националната пътна карта за научна инфраструктура.

С 22,9 % е увеличен броят на перспективните млади учени и постдокторанти, които работят в държавни университети и научни организации спрямо 2016 година.

В програмата участваха БАН, Селскостопанската академия, Националния институт по метеорология и хидрология и 14 висши училища.

Средствата по програмата бяха отпуснати само за възнаграждения на новоназначени млади учени и постдокторанти и за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени млади учени и постдокторанти в организациите бенефициенти.

В резултат на тази подкрепа Българската академия на науките е успяла да обърне тенденцията млади учени да напускат институтите и те остават на работа в тях. От 368 млади учени в Академията 38 са новоназначени.

В СУ „Св. Климент Охридски“ е увеличен над 10 пъти броят на назначените млади учени (56) и около 6,5 пъти на постдокторантите (131) през 2019 година спрямо 2018 г.

Броят млади учени и постдокторанти в Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“ е нараснал над два пъти и половина за три години – от 17 на 44 души, което отговаря на ръст от 182%.

Във Варненския Технически университет за същия период има повишение с 59 % на младите учени.

В Медицинския университет в София през последните 3 години се наблюдава трайна тенденция (5-10 % нарастване спрямо 2016 г.) сред младите учени – асистенти да се зачисляват и защитават дисертационен труд, за да могат да преминат в следващата академична длъжност – главен асистент. Нараства броят на новозавършилите лекари, за които Програмата е първа възможност за включване в научноизследователската дейност на университета като учени и съответната университетска болница-като лекари.

Средно 37, 3 е процентът на нарастване на млади учени и постдокторанти във варненския Медицински университет с подкрепа по програмата.

36 процента нарастване на броя на младите има в Тракийския университет в Стара Загора, а 19 процента е в Медицински университет-Пловдив към 2021 година спрямо 2016 г.

Целия отчет на националната програма „Млади учени и постдокторанти“ можете да видите ТУК

През м. юли 2022 г. започна нова национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“, а повече информация за нея може да намерите тук.