Чешкият университет за хуманитарни науки (Прага) кани кандидати за ERA Chair по проект по РП „Хоризонт 2020“ DRIFT-FOOD.

Чешкият университет за хуманитарни науки (Прага) кани кандидати за ERA Chair по проект по РП „Хоризонт 2020“ DRIFT-FOOD.

Поканата е насочена към  опитни професионалисти, които могат да помогнат да се развият капацитета и компетенциите на университета в областта на хранителните технологии и науката за храните. Началото на проекта е планирано за май/юни 2021 г.

Пълният текст на обявата можете да видите като проследите тази препратка.