Церемония за обявяване на началото на Рамковата програма „Хоризонт Европа“

2 февруари 2021 г., Културен център Белем – CCB, Лисабон

Онлайн събитие, организиранo от португалското председателство на Съвета на ЕС и Европейската комисия.

Събитието обединява лектори от цяла Европа и включва участие на изследователи, бизнес лидери и политически и правителствени служители по темата „Хоризонт Европа 2021-27“ и синергията с различните национални програми за възстановяване и устойчивост.

По време на събитието ще бъдат представени и обсъдени идеи за насърчаване на зеления и дигиталния преход в Европа, заедно с устойчиво възстановяване чрез обновеното Европейско изследователско пространство – ERA.

Ще бъдат разглеждани критичните въпроси, пред които е изправен този процес и насърчаването на научноизследователска и развойна дейност в Европа днес, включително необходимостта от увеличаване на публичните и частните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, особено в контекста на неотдавнашното потвърждение от Европейската комисия на 3% цел на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност по отношение на брутния вътрешен продукт до 2030 г.

Повече информация по темата можете да намерите като проследите тази препратка.

Събитието можете да следите на живо в YouTube като проследите тази препратка.