Церемонията по връчването на наградите за наука „Питагор 2021“ ще се излъчи на 24 май по БНТ 1

Церемонията по връчването на наградите за наука „Питагор“ за 2021 г. ще бъде излъчена по БНТ 1 на 24 май от 18:00 часа.

С наградите на министъра на образованието и науката за принос в науката „Питагор“  се удостояват български учени и научни колективи. Наградите са една от основните дейности в Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 за стимулиране на учените към значими научни постижения и реализация на резултатите от фундаменталните и приложни научни изследвания.

Тази година ще бъдат отличени български учени и научни колективи в следните области:

  • Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката
  • Голяма награда „Питагор“ за млад учен
  • Награда „Питагор“ за научен колектив с успешна експлоатация и трансфер на научни резултати в полза на индустрията и/или обществото
  • Награда „Питагор“ за решаване на обществени предизвикателства
  • Награда „Питагор“ за научен пробив
  • Награда „Питагор“ за фирма с най-много инвестиции в научна дейност и развитие

Официална покана на министъра на образованието и науката.