Център за иновационни и образователни технологии към Русенски университет "Ангел Кънчев"

Център за иновационни и образователни технологии към Русенски университет “Ангел Кънчев”

Центърът за иновационни образователни технологии към Русенски университет “Ангел Кънчев” споделя с всички преподаватели и учители своята виртуална библиотека с видео-лекции на тема “Иновационни образователни технологии”.

Центърът се създава в отговор на инициативите на Европейската комисия за:

  • „Електронно обучение” и
  • „Отваряне на образованието за всички чрез новите технологии“.

За повече информация и за свободен достъп до видео-лекциите можете да посетите уебсайта на Центъра за иновационни и образователни технологии.