„Фулбрайт“ стипендии по програмата за трансатлантически изследвания „Шуман“

Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ ще отпусне стипендии на граждани на ЕС за обучение, лекции или провеждане на изследвания в САЩ по теми свързани с развитието на ЕС, политиките на ЕС или трансатлантическата програма между САЩ и ЕС. Стипендиите са за период между три месеца и една академична година. За стипендии могат да кандидатстват представители на всички академични области на обучение.

Програмата „Шуман“ се администрира от Комисията на Фулбрайт в Белгия и се финансира съвместно от Държавния департамент на САЩ и Генералната дирекция за образование и култура на Европейската комисия.

 

Безвъзмездна финансова помощ се отпуска за:

– (Пред) докторантски изследвания;

– Докторантски изследвания и лекции;

– Международни педагози;

– Награди за иновации.

 

Условия за допустимост на кандидатите:

– Гражданство в държава-членка на ЕС;

– владеене на английски език;

– минимум бакалавърска степен (за студенти);

– Завършена докторска степен или друга научна степен и 5+ години опит;

– Академичен или професионален опит от 3+ месеца в две или повече държави-членки на ЕС.

 

Ползи:

– Месечна стипендия (еквивалент в щатски долари на 2000 евроза студенти или USD еквивалент на 3000 евро за учени);

– Спонсорство за виза J-1;

– По желание – подготовка/ориентационна среща в Брюксел преди заминаването;

– Стипендия за пътуване в щатски долари, еквивалентна на 2000 евро;

– Застраховка;

– Участие в местни програми (напр. курсове и семинари);

– Членство в мрежата на възпитаници на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“.

 

Повече информация за програмата и начина на кандидатстване можете да намерите на уебсайта на „Фулбрайт“ – http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/.