Френският институт в България обявява покана за подаване на проектни предложения

Френският институт в България обяви началото на кнкурс за набиране на проектни предложения в университетската и научната област за 2021 г. Допустими за участие са проекти за университетски и научни дейности от всички научни дисциплини.

Документите се изпращат в сканиран вид към Отдела за университетско и научно сътрудничество до svetoslav.milanov@institutfrancais.bg, с копие до iva.debrenlieva@institutfrancais.bg. Краeн срок за кандидатстване (етап 1) – 30 април 2021 г.

С проектни предложения в конкурса могат да участват всички университети, програми (франкофонски или не) и научни институти.

Формуляр за кандидатстване можете да изтеглите от тук.