Фонд „Научни изследвания“ организира международна работна среща в рамките на JPI Urban Europe

Фонд „Научни изследвания“ организира международна работна среща в рамките на JPI Urban Europe

В периода 16-18 юни 2021 г. Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) организира работна среща, целта на която е да помогне за по-широкото и успешно участие на българските учени, научни организации, общините, държавни органи и други заинтересовани страни в Общата програмна инициатива JPI Urban Europe (JPI UE).

JPI Urban Europe е международна мрежа, обединяваща организации, финансиращи научните изследвания, за съвместна подкрепа за научните изследвания в европейските държави, насочени към различните аспекти на устойчивото градско развитие. В рамките на международната мрежа се организират конкурси за финансиране на научни проекти, които да допринесат за това европейските градове да бъдат по-удобни за живеене, жизнени и достъпни, функциониращи екологично и осигуряващи възможности за развитие на културата, образованието и икономиката.

В работната среща ще участват представители на комитета за управление на JPI Urban Europe, както и учени от чужбина, работещи по проекти, финансирани в рамките на инициативата. Работният език на срещата ще бъде английски.

Програмата предвижда обща част за всички участници на 16-ти и 17-ти юни, а на 18-ти се предвижда представяне пред учените, участващи в работната среща,  на различни възможности за финансиране на научни изследвания. Мястото на провеждане ще бъде уточнено до средата на месец май, в зависимост от броя участници и актуалните епидемични условия. За участниците от други населени места, ФНИ би могъл да осигури настаняване (1 или 2 нощувки), както и обяд и вечеря за всички одобрени участници за целия период на работна среща. Участниците сами следва да покрият разходите си за транспорт.

Ако желаете да участвате в работната среща е необходимо да попълните онлайн заявка за участие на адреса по-долу. До една седмица след изтичане на срока за регистрация, вашата регистрация ще бъде потвърдена по ел. поща. В програмата на работната среща е предвидена възможност за кратки (10 мин.) презентации на участниците – учени, представители на общини или други заинтересовани страни. Презентациите следва да показват опит и дейности, включващи приложението на научни изследвания към проблеми на градското развитие. Ако желаете да предложите презентация, е необходимо да попълните заглавието на презентацията в предвиденото поле в Заявката за участие и да изпратите кратко резюме (до половин страница) в pdf формат по електронна поща до следния адрес: Press_FNI@mon.bg.

Резюметата ще бъдат използвани за определяне, кои от презентациите да бъдат включени в програмата на работна среща и няма да бъдат публикувани. Всички презентации по време на събитието ще бъдат записани, при съгласие на представящия, и ще бъдат достъпни онлайн през интернет страницата на ФНИ след края на работната среща за всички, които нямат възможност да вземат участие в срещата.

 

Предварителна програма на работната среща

1-ва част Обща работна среща

16.06.2021, 14:00 – 19:00 ч. 17.06.2021, 9:00 – 15:30 ч.

 • Представяне на JPI Urban Europe и на проекта EXPAND II
 • Представяния на дейности на държавни организации и НАОРБ във връзка с градското
 • развитие
 • Представяния на успешни международни проекти, финансирани от JPI Urban Europe (чрез
 • връзка по интернет)
 • Представяния от участниците в работната среща (учени, представители на общини и др.)
 • Предстоящи конкурси по JPI Urban Europe
 • Обща дискусия

 2-ра част Работна среща с учените, работещи по тематики, свързани с градското развитие

18.06.2021, 9:00 – 12:30 ч.

 • Представяне на Urban Europe Research Alliance (UERA)
 • Представяния на програмите на Фонд „Научни изследвания“
 • Представяния на възможности за финансиране от ЕК и програми през текущия програмен
 • период
 • Обща дискусия за възможностите за финансиране на научни изследвания, свързани с градското развитие

 

Заявки за участие могат да се подават до 10-ти май 2021 г. чрез тази форма, а въпросите си можете да изпращате по ел. поща на Press_FNI@mon.bg.

Допълнителна информация можете да намерите като проследите следните препратки: