Фондация „Карол Знание“ обявява конкурс за докторантска стипендия

Фондация „Карол Знание“ обяви конкурс за докторантска стипендия в размер на 8000 лв. Стипендията ще получи изявен редовен докторант в една от следните области:

  • Естествени науки;
  • Технически науки;
  • Медицински науки.

Срокът за кандидатстване е 1 декември 2020 г.

Докторантската стипендия е персонална и се връчва от 2012 г. от името на финансова група „Карол“. След учредяването на фондация „Карол Знание“ стипендията се предоставя от името на фондацията.

За 2020 г. носител на стипендията е Владимир Николов, редовен докторант към Национален природонаучен музей при БАН. Той е един от малцината палеохистолози у нас и единственият палеохудожник. Важен успех в работата му е установяването на третата находка от нептичи динозавър в България. Със средствата от докторантската стипендия на фондация „Карол Знание“ стана възможна новата, трета палеонтологическа експедиция край град Трън.

Сред носителите на стипендията е и изявеният астроном и учител, ръководител на националния отбор по физика и астрофизика Никола Каравасилев. Със средствата от стипендията преди години той закупи апаратура за експерименти и обзаведе малка лаборатория във Физическия факултет на Софийския университет, където подготвя ученици за национални и международни състезания.

Още подробности и информация за условията за кандидатстване можете да намерите тук.