„ФНИ представя успешни проекти на млади учени“ 2020

В съответствие с Комуникационната стратегия на Фонд „Научни изследвания“ и решение на Изпълнителния съвет на Фонда, в периода 12-13 март 2020 г. в гр. София ще се проведе събитието „ФНИ представя успешни проекти на млади учени“ 2020. Целта на събитието е младите учени – ръководители на проекти от всички научни области, финансирани от ФНИ в конкурсната сесия за проекти за научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г., да представят резултатите от изпълнението на проектите си и тяхното значение за обществото. Представянията ще се проведат в Нова конферентна зала на Ректората на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (адрес: бул. Цар Освободител 15, Ректорат на СУ, Северно крило, II етаж) и ще бъдат чрез 10 минутни презентации, последвани от 5 минути време за въпроси и дискусия.  

На представянето на резултатите от научните изследвания ще бъдат поканени не само учени, но и представители на държавни органи, на бизнеса, както и граждани. Приложено към писмото ще намерите разпределението по научни области в дните за провеждане на представянията.      

Вашето присъствие на събитието ще бъде израз на институционална подкрепа за научните изследвания в България. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:   „ФНИ представя успешни проекти на млади учени“ 2020

Период на провеждане: 12-13 март 2020 г., гр. София

Място: Нова конферентна зала, II етаж, Северно крило, Ректорат на СУ 

 

Ден: 12 март 2020 г., 09:00 до 16:15 часа

ПРОЕКТИ ОТ ОБЛАСТИ: 

Селскостопански науки

Математически науки и информатика

Физически науки

Технически науки

 

Ден: 13 март 2020 г., 09 до 18:30 часа

ПРОЕКТИ ОТ ОБЛАСТИ: 

Обществени науки

Хуманитарни науки

Биологически науки

Медицински  науки

Химически науки

Науки за Земята