Учените на КВАЗАР с уроци по роботика в STEM центъра по природни науки, изследвания и иновации на гр. Костинброд

Учените на КВАЗАР с уроци по роботика в STEM центъра по природни науки, изследвания и иновации на гр. Костинброд

На 01 март 2021 г.  в СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Костинброд министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев откри новоизграден STEM център по природни науки изследвания и иновации. Министър Вълчев посочи изключителната важност на STEM образованието, в отговор на нарастващото търсене на специалисти в сферата на инженерните и природните науки.

В новия STEM Център ще има мултидисциплинарни уроци, насочени към развитие на техническа и дигитална грамотност на децата. Учебната програма ще включва проекто-базирано и приложно образование, максимално близко до реалните потребности на индустрията и бизнеса. Учениците ще имат възможност да участват в практически занятия в сектори като 3D и телемедицина, фармация и генно инженерство нанотехнологии и екологично чистите технологии.

Основен принос към дейността на Центъра ще имат младите учени от Център за компетентност КВАЗАР, които безвъзмездно се включват в инициативата „Науката в подкрепа на училищното образование“. Уроците, които са подготвили за децата от 10 до 12 клас ще бъдат насочени към роботиката, изкуствения интелект и тяхната роля в съвременния свят и в професиите на 21-ви век.

Друга основна цел на екипа на КВАЗАР ще бъде осъществяване на връзката между учениците и различни университети, научни организации и експерти от технологичната индустрия, които да насърчат децата да изберат в бъдеще специалности с инженерна, математическа и технологична насоченост.

Според инж. Момчил Куртев – един от младите учени на КВАЗАР, STEM образованието ще има за цел не само да повиши интереса и мотивацията на учениците към природните науки, но и да подготви децата за новите професии, основани на високи технологии и дигитална индустрия. „Бизнесът изпитва все по-голяма нужда от специалисти в инженерните и природните науки. Не само у нас, но и в световен мащаб има осезаема липса на кадри в тези области. Успешната реализация на обучителната програма на КВАЗАР ще доведе до въвеждане на учениците в нова учебна среда, насърчаваща културата за иновации, технологичното мислене и мотивацията за развитие на нови умения, насочени към професиите на бъдещето, като теле-хирург, нано-инженер, аерокосмически навигатор и др. Това е от ключово значение за икономиката на страната ни и за привличане на международни инвестиции от  високотехнологични компании“- допълни инж. Куртев.

В рамките на съвместната дейност на ЦК КВАЗАР и СУ „Д-р Петър Берон“ учениците ще имат възможността да развиват стратегически партньорства с водещи национални и международни организации в областта на природните науки и съответно ще получат възможност за осигуряване на бъдещи стажове.