Управление на научноизследователски данни

Управлението на изследователските данни се отнася до обработката на изследователски данни (събиране, организация, съхранение и документация) по време и след изследователската дейност. Доброто управление на данните помага да се гарантира, че изследователите споделят своите данни (с възможност за намиране, достъп, оперативна съвместимост и повторна употреба). Изследователските организации все по-често изискват от своите изследователи да разработят план за управление на данните, за да гарантират, че всички аспекти се разглеждат от самото началото на дадена дейност.

Организациите, които финансират научни изследвания, изследователските организации, рецензентите и отделните изследователи имат различни нужди в контекста на управлението на изследователските данни. Различните организационни изисквания могат да объркат изследователите, които работят заедно с изследователи от други организации, където се прилагат различни правила. Международното привеждане в съответствие на политиките и практиките за управление на данните подкрепя изследователите в техните усилия и прави управлението на данните полезна част от изследователския процес.

Подробна информация по темата можете да намерите като проследите тази препратка.