„Укрепване на европейските университети по време на глобална трансформация“ – визията на Гилдията за бъдещето на европейските научни университети през следващите десет години

Гилдията на европейските изследователски университети (наричана още Гилдията) е университетска мрежа, основана през 2016 г. Понастоящем тя включва двадесет от водещите европейски университети, в които интензивно се провеждат научни изследвания. Гилдията е мрежа с представители от петнадесет страни и е посветена на това да изготвя и споделя становища, анализи и предложения от академичните институции, техните изследователи и техните студенти.

Една от целите на Гилдията е да споделя и популяризира свои общи позиции относно висшето образование и научните изследвания. В началото на 2018 г. Гилдията изготви няколко справочни документа и публикува свои позиции по темата за деветата Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Настоящият президент на мрежата от научноизследователски университети е Винсент Блондел, ректор на Университета в Лувен (UCLouvain), Белгия.

През месец октомври 2020 г. Гилдията представи своята визия за бъдещето на европейските университети през следващите десет години, в документ озаглавен „Укрепване на европейските университети по време на глобална трансформация“.

Повече информация на английски език можете да намерите като проследите тази препратка към интернет сайта на организацията. Документът на английски език можете да изтеглите във формат .pdf от тук.