Уебинар на тема "Водородна мобилност - настояще и бъдеще"

Уебинар на тема “Водородна мобилност – настояще и бъдеще”

На 27.05.2020 г. Русенският университет организира уебинар “Водородна мобилност – настояще и бъдеще”, в партньорство с Министерството на образованието и науката, БАН и община Русе, по националната научна програма “ЕПЛЮС – Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита”.

Събитието беше открито официално от ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. Христо Белоев.

Приветствия към форума отправи  Карина Ангелиева – заместник-министър на образованието и науката, проф. Иван Димов и проф. Костадин Костадинов, съветници на министъра на МОН. Успешната реализация на Националната научна програма се дължи на ядрото от около 200  учени, които работят по програмата, подчерта чл. кор. проф. Константин Хаджииванов, зам. председател на БАН и ръководител на Е плюс.

Модератор на уебинара е била проф. Велизара Пенчева, ръководител на екипа на Русенския университет.

Проф. Дария Владикова представи Националната научна програма и работата по компонент 2 – Електрически превозни средства и водородна мобилност. Обяви също, че с участието на БАН и Русенския университет са подготвени два проекта от община София и община Русе, които са одобрени да получат помощ за подготовка на крупни проекти. За община София е предвидено закупуване на 30 водородни автобуса и Ретро фитинг на 30 тролейбуса, а за  община Русе: изграждане на круизен кораб, задвижван с водород и със специална мисия – да разпространява постиженията на науката чрез новите технологии,  на културата и изкуството. Участници в научната програма от Русенския университет представиха тенденции в развитието на мобилността, както и работата с екипи от студенти и докторанти за развитие на прототип на градски автомобил, задвижван в горивна клета.

В края на събитието се състоя и дискусия. В нея участваха представители на институтите на БАН, преподаватели, докторанти, студенти, представители на организации и фирми.

В края на дискусията заместник-министър Ангелиева изтъкна още веднъж значението на националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ за развитието на научен капацитет на страната в областта на нисковъглеродната енергия и водородната мобилност.

Източник: https://eplus.bas.bg/