Уебинар на тема „България 4.0: да уловим цифровата вълна“

Европа се подготвя за „Европа 4.0“ – цифрово свързана икономика, способна да създава решения и да води към конкурентно и иновативно бъдеще. В този процес някои страни, региони и фирми изостават. Може ли българската икономика да улови цифровата вълна и да се доближи до европейските си партньори, или дори да води в някои сектори? Как може държавата да използва динамичната си стартъп екосистема, за да увеличи мащаба на иновативните фирми? Каква е ролята на сектора на рисковото финансиране на ранен етап? Какви са предизвикателствата пред българските МСП и секторите в процеса на дигитализация, особено по време на пандемията? Каква е ролята на държавната политика, регулаторните органи, както и на инвестициите, особено когато страната се подготвя за следващия програмен период?

Офисът на Световната банка в България, в партньорство с Българската агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и Българската стартъп асоциация организира уебинар за обсъждане на тези въпроси в рамките на наскоро публикувания доклад Европа 4.0: Преодоляване на digi-лемата.

Докладът Европа 4.0 е свързан с възприемането на нови цифрови технологии в рамките на Индустрия 4.0, по начини, които допринасят за тройния императив на Европа за икономическа конкурентоспособност, пазарно включване и географска конвергенция, като същевременно се привеждат в съответствие с нейните социални ценности. За справяне с тази дигитална дилема е необходим съгласуван набор от политики, които укрепват конкурентоспособността в сферата на технологиите, където потенциалът за включване и сближаване е най-силен, като същевременно разширява достъпа до възможности в технологии, които иначе концентрират ползи.

Политическите реформи и инвестициите могат да помогнат на новите цифрови технологии да постигнат целите на България за подобрена производителност, иновативност и конвергенция. Това е още по-важно през периода на възстановяване след  COVID-19. Данните от проучването на  WB Business Pulse  показват, че българските фирми, които са възприели цифровите технологии, са по-способни да се справят с прекъсванията, породени от пандемията. Как България може да ускори дигитализацията сред фирмите се очертава като ключово предизвикателство за предстоящия период.

Уебинарът ще се проведе на 14 Януари 2021 г. (16:00 – 17:30 ч.). Работният език е английски.

 

Програма на уебинара

16:00 ч. – 16:10 ч. Встъпително слово

Фабрицио Зарконе, ръководител на офиса на Световната банка за България, представител на Министерството на икономиката

16:10 ч. – 17:15 ч. Презентация

Мери Холуърд-Дримайер, водещ автор на доклада, старши икономически съветник във Finance, Competitiveness & Innovation (FCI) Global Practice от Групата на Световната банка

Ануар Ариди, старши специалист частен сектор, Finance, Competitiveness & Innovation (FCI) Global Practice от Групата на Световната банка

 

Дискусионен панел

Бойко Таков, изпълнителен директор на Българската агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (SMEPA)

Нед Дервенков, главен изпълнителен директор на Българската стартъп асоциация BESCO

Елена Маринова, президент на Мусала Софт

Евгени Ангелов, президент на Асоциацията за рисков капитал

17:15 – 17:30 ч. Въпроси и отговори

 

Линк към формата за регистрация.

Линк към уебинара. (парола xyHdYnQj394)