Уебинар на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) за популяризиране на регионалната схема за иновации

Уебинар на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) за популяризиране на регионалната схема за иновации

На 14-ти май 2020 г. EIT „Храни”, една от осемте общности на знанието и иновациите (ОЗИ), работещи в рамките на EIT, ще организира уебинар за популяризиране на регионалната схема за иновации (RIS), за да повиши информираността за възможностите и проектите, предлагани от програмата, и за да се увеличи участието на национално и местно ниво.

Регионалната схема за иновации на EIT е предназначена за държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) и асоциираните страни по „Хоризонт 2020“, които са скромни или умерени иноватори, съгласно сравнителен доклад за иновациите в ЕС .

Програмата е насочена към улесняване на участието на малките и средните предприятия (МСП), стартиращи фирми, земеделски производители и студенти и други заинтересовани страни в дейностите и проектите на ОЗИ на EIT, включително в EIT „Храни”. Дейностите на EIT „Храни” са фокусирани върху иновациите, образованието, предприемачеството и обществената ангажираност в селскостопанския сектор.

До 11-ти май 2020 г. можете да се регистрирате за участие в уебинара тук.