Удължават се сроковете за подаване на проектни предложения по тематично направление „Обществено предизвикателство 1“ на „Хоризонт 2020“ (раздел „Здраве“)

Удължават се сроковете за подаване на проектни предложения по тематично направление „Обществено предизвикателство 1“ на „Хоризонт 2020“ (раздел „Здраве“)

В отговор на кризата с COVID-19 крайните срокове на поканите по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в тематично направление „Обществено предизвикателство 1“ (раздел „Здравеопазване“) се удължават с два месеца от първоначално обявените, за да могат медицинските специалисти да се фокусират върху борбата си с коронавируса и да имат повече време за подготовка на проектни предложения. 

Това се отнася до следните покани за проектни предложения:

H2020-SC1-BHC-2018-2020 – Крайният срок е удължен до 4 юни.

H2020-SC1-DTH-2018-2020, H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020 – Крайният им срок е удължен до 18 юни.

 

Оригиналният текст на публикацията може да бъде намерен на следния адрес: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-societal-challenge-1-health-section-are-extended