Тематични уебинари на Clarivate Web of Science през месец ноември

Тематични уебинари на Clarivate Web of Science през месец ноември

Clarivate Web of Science организира поредица от тематични уебинари през месец ноември.

На 18 ноември 12:00 българско време ще се проведе уебинар посветен на приложението EndNote 20. Експерти на Кларивейт ще представят на потребителите на приложението новия дизайн на интерфейса, възможностите за подобрено четене на PDF и подобренията на работния процес

Линк към страницата за регистрация

Представяне на обновената Web of Science

Експерти на Кларивейт ще представят последните подобрения и функции, добавени към новата платформа Web of Science, включително подобреният потребителски интерфейс и работни потоци, по-бързото зареждане на страници и др.

Линк към страницата за регистрация

По-добър анализ чрез нормализиране на данните

Броят на цитираните материали не е достатъчен, за да се добие цялостна представа по определена тема. Нормализацията на данните предоставя контекст за броя на цитиранията – от датата на публикуване на хартия и вида на документа, до честотата на цитирането, свързана с конкретна работа в тази област и др. Тематичният уебинар ще предостави повече информация за  нормализирането на данните и как то може да бъде приложено за идентифициране на тенденции.

Линк към страницата за регистрация