Тематични уебинари на Clarivate Web of Science през месец ноември

Clarivate Web of Science организира поредица от тематични уебинари през месец ноември.

На 18 ноември 12:00 българско време ще се проведе уебинар посветен на приложението EndNote 20. Експерти на Кларивейт ще представят на потребителите на приложението новия дизайн на интерфейса, възможностите за подобрено четене на PDF и подобренията на работния процес

Линк към страницата за регистрация

Представяне на обновената Web of Science

Експерти на Кларивейт ще представят последните подобрения и функции, добавени към новата платформа Web of Science, включително подобреният потребителски интерфейс и работни потоци, по-бързото зареждане на страници и др.

Линк към страницата за регистрация

По-добър анализ чрез нормализиране на данните

Броят на цитираните материали не е достатъчен, за да се добие цялостна представа по определена тема. Нормализацията на данните предоставя контекст за броя на цитиранията – от датата на публикуване на хартия и вида на документа, до честотата на цитирането, свързана с конкретна работа в тази област и др. Тематичният уебинар ще предостави повече информация за  нормализирането на данните и как то може да бъде приложено за идентифициране на тенденции.

Линк към страницата за регистрация