Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции

Разпространението на трансмисивни инфекции в глобален аспект е от изключителна важност за научните изследвания, тъй като тези инфекции заемат значителен  дял  в  човешката  патология, представляват  сериозно  предизвикателство  и имат нов потенциал за епидемично разпространение Поради тяхната епидемиологична значимост те са постоянен приоритет в здравеопазването.  Инфекциите предавани по кръвен път, и по-конкретно хепатитните  вируси B (HBV), C (HCV) и вирусът на придобития имунен дефицит (HIV) имат способността да предизвикват в редица случаи хронични инфекции с тежки усложнения. Разпространени са повсеместно, като в същото време предизвиканите от HIV, HBV и HCV инфекции често протичат субклинично, което затруднява откриването им, а лечението на хроничните форми е комплицирано, скъпо  и не  винаги успешно.

Основна цел на Национална Научна Програма (ННП)„Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции“ е насочена към следните обществени предизвикателства:

  • Систематизиране на информацията по отношение на разпространението на вирусите на HIV, хепатит Б и хепатит С сред кръвните донори за период от 5 години;
  • Създаване на база данни за разпространението на маркерите на трансмисивните инфекции сред здрави лица – донори на кръв и обобщаване на данните по брой, пол, възраст и тип кръводарители (нови и редовни кръводарители);
  • Оценка на риска на вирусите на HIV, хепатит Б и хепатит С сред кръвните донори в България чрез изследване на тяхното разпространение и честота. Двата показателя се допълват, тъй като предоставят информация за миналия и текущия риск от инфекция сред населението. Високото разпространение и честотата са показателни за установена инфекция с продължаваща трансмисия. Ниското разпространение и високата честота са показателни за скорошна инфекция сред населението. Ниското разпространение и честота на заболяването биха показали, че има малко или никакви доказателства за минала или настояща инфекция.
  • Предоставяне на улеснен достъп до данните на всички заинтересовани лица – медицински специалисти и научни изследователи. Базата данни, която ще бъде създадена, ще бъде достъпна чрез проекта на Министерство на образованието (МОН) „Български облак за отворена наука (Bulgarian Open Science Cloud, BOSC)”.

Програмата включва научноизследователски дейности, резултатите от които ще позволят създаване на база данни за разпространението на вирусните маркери на трансмисивни инфекции сред здрави лица – кръводарители, повишаване на качеството и ефективността във взаимодействието между центровете по трансфузионна хематология в България и научните среди и оценяване на качеството и безопасността на кръвните съставки за преливане и на плазмата за производство на лекарствени продукти. На база на получените резултати ще могат да се предприемат конкретни действия за намаляване на заболеваемостта от трансмисивни инфекции, причинени от преливане на заразена кръв и намаляване на средствата за скъпоструващото лечение на пациенти с тези инфекции.

Повече за програмата можете да научите от специално създадено тематично видео, което можете да гледате като проследите тази препратка.