Съвместния научноизследователски център (JRC) обяви покана за кандидатстване за достъп до нанобиотехнологичната лаборатория в Испра.

Съвместния научноизследователски център (JRC) на Европейската комисия обяви покана за кандидатстване за достъп до нанобиотехнологичната лаборатория в Испра.

JRC улеснява достъпа до лабораторията за нанобиотехнологии, като премахва таксите за достъп и осигурява пътуване и престой на потребители, посещаващи JRC от институции от държави, отговарящи на условията за инициативата за разпространение на върхови постижения и разширяване (Spreading Excellence and Widening Participation Action).

Нанобиотехнологичната лаборатория разполага с модерно оборудвани съоръжения, предназначени за насърчаване на интердисциплинарни изследвания. Специален акцент се поставя върху характеризирането на наноматериали, микро (нано) пластмаси, усъвършенствани материали и техните взаимодействия с биологични системи, както и върху откриването, идентифицирането и характеризирането на наноматериали в храните и потребителските продукти.

Приоритетни теми на поканата:

  • Характеризиране на наноматериали, включително взаимодействието им с биологични системи (хранителни среди, протеини и др.),
  • Откриване на наноматериали и нано (микро) пластмаси в сложни матрици,
  • Повърхностен химичен анализ на макро и наноматериали. Модификация на повърхността и наноизработка,
  • Изследвания на биомолекулни взаимодействия, характеризиране на антитела и антигени, характеризиране на биоинтерфейси,
  • Усъвършенствана характеристика на материала с различни приложения (енергетика, транспорт, кръгова икономика, околна среда и др.).

JRC улеснява достъпа до лабораторията в режим по уместност:

  • Плащането на допълнителни разходи отпада, с изключение на консумативите и свързани разходи;
  • Подкрепа за пътуване и издръжка на потребителите – за потребители от институции в страни, отговарящи на условията на инициативата за разширяване по Хоризонт 2020, JRC може да финансира разходите за пътуване и издръжка.

 

Допълнителна информация можете да намерите на следните интернет страници:

За конкурса: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/relevance-driven/2020-1-rd-nanobiotech

Отворен достъп до изследователската инфраструктура на JRC: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access