Съвместният изследователски център на Европейската комисия – наука и споделено познание по време на криза

Съвместният изследователски център на Европейската комисия – наука и споделено познание по време на криза

От подготовката на насоки и контролни материали за тестване до подробен анализ на епидемиологичните и икономическите въздействия, Съвместният изследователски център на Европейската комисия (Joint Research Centre, JRC) оценява и предвижда развитието на кризата, така че тя да може да бъде ефективно управлявана. Сигурността остава основен приоритет и JRC участва в мониторинга и ранното откриване на индикации за повишен риск.

Социалните аспекти и екологичната перспектива не могат да бъдат пренебрегвани – JRC внимателно следи ситуацията от гледна точка на гражданите. Разбирането на техните страхове и притеснения ще позволи на националните и международните институции да се справят по-успешно с кризата.

JRC разпространи тематична информация, включително по отношение на възможните сценарии за изход от кризата, тестване и изследвания, икономическо въздействие, сигурност, социален аспект и екологично измерение на пандемията. Бюлетинът може да бъде разгледан и изтеглен от тук. . Той допълва информацията в друг бюлетин на JRC – „Солидарност с Европа – справяне с кризата причинена от коронавируса“.