Съвместният изследователски център обяви 11 конкурсни сесии за кандидатстване за достъп до инфраструктури за ядрени изследвания

Съвместният изследователски център (JRC) обяви 11 конкурсни сесии за кандидатстване за достъп до инфраструктури за ядрени изследвания:

 

Laboratory of the Environmental & Mechanical Materials Assessment (EMMA)

[Срок за кандидатстване до 15 октомври 2020 г.]

AMALIA, assessment of nuclear power plants core internals

LILLA, Liquid Lead Laboratory

SMPA, Structural Materials Performance Assessment Laboratories

MCL, Micro-Characterisation Laboratory

 

European research infrastructure for nuclear reaction, radioactivity, radiation and technology studies in science and applications (EUFRAT)

[Срок за кандидатстване до 15 октомври 2020 г.]

RADMET, Radionuclide Metrology laboratories

GELINA, the JRC Neutron Time-of-Flight Facility

HADES, Underground laboratory for ultra-low level gamma-ray spectrometry]

MONNET, Tandem accelerator based fast neutron source

 

Actinide User Laboratory (ActUsLab)

[Срок за кандидатстване до 30 септември 2020 г.]

HC-KA, Hot Cell Laboratory

FMR, Fuels and Materials Research

PAMEC, Properties of Actinide Materials under Extreme Conditions

 

Три от най-модерните лаборатории се намират в Карлсруе и са предназначени за проучване на материали с елементи от групата на актинидите. Актинидните елементи са гръбнакът на ядрените технологии, включително по отношение на енергия, изследване на космоса и медицинско лечение.

Учените ще могат да провеждат изследвания, с които да помогнат разработването на ново ядрено оборудване или материали. JRC ще направи достъпни и четири от своите европейски съоръжения за измерване на данни за ядрена реакция и разпад в гр. Гел, Белгия. Подобни измервания помагат да се направят по-безопасни ядрените реактори и боравенето с ядрени отпадъци, както и да се подобри радиологичната защита на гражданите и околната среда.

В гр. Петтен, Нидерландия, четири изследователски инфраструктури ще предоставят възможности за прием в лаборатории за механични изпитвания в естествена и корозивна среда, от криогенни до високи температури, както и в макро и микро скалата. Учените ще имат възможност да изследват производителността на материалите, механичните и корозионните свойства и характеристики, за да се направи инфраструктурата на ядрения реактор по-безопасна.

Поканите са насочени към външни потребители от академичните среди и изследователски организации, промишлеността и др.

Допълнителна информация можете да намерите тук.

 

Условия и критерии за достъп

  • Организацията водещ потребител и останалите организации кандидатстващи за достъп трябва да бъдат от държава-членка на ЕС и/или държава асоциирана към изследователската програма на Евратом (само Швейцария и Украйна);
  • Организацията водещ потребител трябва да бъде университет, научноизследователска или публична организация или да представлява малък и среден бизнес;
  • Да се спазват Етични норми в съответствие с правото на ЕС, по-специално чл. 19 от Регламент (ЕС) 1291/2013 и приложимите закони и разпоредби в държавите-членки на ЕС;
  • Формулярът за кандидатстване да е пълен и да отговаря на инструкциите.

JRC може да предостави финансовo или in-kind подпомагане на потребителите за покриване на разходите им за пътуване и пребиваване, за потребители представляващи организации намиращи се в държава-членка на ЕС и/или или държава свързана с изследователската програма на Евратом (само Швейцария и Украйна).