СЪВМЕСТЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР (JRC) НАУКА ЗА РЕШЕНИЕ НА КРИЗАТА КОРОНАВИРУС

СЪВМЕСТЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР (JRC) НАУКА ЗА РЕШЕНИЕ НА КРИЗАТА КОРОНАВИРУС

Ето моментна снимка на пет области, в които нашите учени в момента работят усилено, за да помогнат за справяне с извънредните ситуации и да защитят здравето на хората. Ще предоставяме редовни актуализации за нашите дейности чрез научния център на JRC и в социалните медии.

 

1 Нов контролен материал за точни коронавирус тестове

Учените от JRC са разработиха нов контролен материал, който лабораториите могат да използват, за да проверят дали коронавирусните тестове дават верни резултати

2 Помощ на държавите да управляват медицинската реакция

JRC разработи индикатор за капацитета на болничните легла, като взе предвид териториалните демографски характеристики и коефициентите на COVID-19 смъртност според възрастта. С този показател е възможно да се идентифицират региони, които може да се нуждаят от повече подкрепа поради несъответствие между капацитета на болничното легло и високия дял на възрастните хора в населението. Той обхваща всички региони на ЕС, както и провинциите в Испания и Италия, които в момента са най-засегнати от кризата.

Другите 3 вижте във файла >> JRC Solidarity-RBG (1)